Projekter

Projekter i frihedens navn!

Hvis du arbejder på et projekt der kan gøre en forskel, så kan du tilføje det til listen herunder.

Under hvert projekt kan du tilføje opgaver og på den måde efterlyse nogen frivillige til at hjælpe med at løse opgaverne.

Husk selv at melde projektet "afsluttet" når det er gennemført.

Forslag og feedback sendes til kontakt@sigfra.dk


Igangværende projekter nyt projekt

Borgerforslag: Danmark skal sige officielt undskyld til de uvaccinerede

Tovholder: Michael Lind

Borgerforslag: Danmark skal sige officielt undskyld til de uvaccinerede

Læs mere

Skaf data, så vi kan sammenligne vaccinerede med uvaccinerede

Tovholder: Michael Lind

Vi har stadig ikke fået adgang til statistiske data så vi kan sammenligne de vaccinerede med de uvaccinerede.

Max Schmelling, Michael Lind og sikkert andre, har efterlyst disse data flere…

Læs mere

Skab nye fri banker og kreditforeninger

Projektet går i sin enkelthed ud på at arbejde henimod at etablere en eller flere nye danske banker, med de rette grundlæggende værdier, som understøtter friheden og gør det besværligt at centrali…

Læs mere

En ny dansk whistleblower ordning

Tovholder: Michael Lind

Der mangler et sted hvor medarbejdere, der er ansatte ved staten/organisationer/virksomheder kan aflevere deres afsløringer og mystiske observationer indefra.

Noget i stil med WikiLeaks, m…

Læs mere

Terapi og coaching til traumatiserede frihedskæmpere

Tovholder: Michael Lind

Det er hårdt arbejde og sommetider har vi brug for en at tale med.

Enten en der kan hjælpe dig igennem en personlig blokade eller en krise fx via en terapi samtale.

Eller en coach…

Læs mere

Værktøj der hjælper dem der er kørt fast

Tovholder: Michael Lind

Et sted hvor man kan bede om feedback og ideer fra andre. Et sted hvor man beskriver hvad man har gjort og hvordan man er kørt i stå. Og hvordan man gerne vil have hjælp

Læs mere

Lave engelsk version af Sigfra

Tovholder: Michael Lind

Danskerne ønsker tilsyneladende ikke at bruge sigfra.dk så måske kan værktøjerne gøre mere gavn i andre lande, internationalt. Måske er der lande hvor de er mere parate til at samarbejde og organi…

Læs mere

Anlægge sag ved krigsforbryderdomstolen

Inspireret af UK's sag ved krigsforbryderdomstolen.

Ideen er at gøre noget lignende i Danmark

Pdf med info om UK sagen.
Downloaded fra mecola.com
https://www.dropbox.c…

Læs mere

Stoppe brugen af Remdesivir til covid behandling

Tovholder: Michael Lind

Vi skal have stoppet brugen af Remdesivir til covid behandling i DK - det slår efter min vurdering folk ihjel og holder derved deres skræmmekampagne i gang.

Hvis du ikke har researchet læg…

Læs mere

Uddele velskrevne løbesedler til demonstrationer

Tovholder: Michael Lind

Der er brug for frivillige, som har evnen til at forfatte og designe effektivt informationsmateriale til vores mange demonstrationer.

Helt konkret er der eksempelvis brug for nogen, som sø…

Læs mere

Oplysningskampagne: Verdensmåls nålen

Tovholder: Michael Lind

Mange danskere ved slet ikke hvad verdensmåls nålen, som sidder på politikernes brystkasse, står for.

Dem jeg har spurgt, tror at det er en nål som symboliserer at de støtter homoerne elle…

Læs mere

Researche logerne og finde måder de kan begrænses

En arbejdsgruppe skal researche logernes metoder og opfinde måder hvorpå logernes magt kan begrænses betydeligt.

Det handler både om at researche, men også om at finde på løsninger, for lø…

Læs mere

Hjælp folk med at få en de-googled telefon

Folk skal hjælpes med at finde løsninger hvor de smider Big Tech ud af deres liv.

En af metoderne er at hjælpe folk med at få en de-googled smartphone, eller en helt gammeldags telefon som…

Læs mere

Ugens nyheder

Ugentlig nyhedsopdatering til det frihedselskende folk.

Vi mangler nogen seriøse nyhedsfolk som kan levere et stabilt alternativ til propaganda medierne.

Vi skal have bygget nye me…

Læs mere

Sandheds Quizzer

Tovholder: Michael Lind

Lave landsdækkende quizzer med udvalgte spørgsmål som vækker folks nysgerrighed og samtidig oplyser om kontrafakta som staten glemmer at oplyse folket om.

Læs mere


Afsluttede projekter

FÆRDIG! Skab en dating platform for uvaccinerede

Læs mere

Skabe platform hvor vi kan danne fælles erklæringer

Læs mere