Fremtidsvisioner tilføj din vision

Fremtidsvisioner er vigtige. Derfor er det vigtigt at vi byder ind med vores fremtidsvisioner. Når vi har tydelige fremtidsvisioner, så øger det chancen for at vi når vores mål, hurtigere. Fordi så kan andre mennesker nemlig lynhurtigt afgøre om de er med på den vision, eller ej. Om de vil bakke op, eller ej. Derfor skal vi i gang med at beskrive nogen konkrete fremtidsvisioner. Gerne skrevet i drejebogsformat, så den kan filmatiseres.

Alle kan byde ind med deres fremtidsvision. Giv os dit bud på en fremtidsvision!

Her er nogen bud på en fremtidsvision.

Familier der lever i pagt med naturen

Skrevet af: Anonym

Jeg forestiller mig en video hvor man bevæger sig igennem et fremtids scenarie.

Fx en dreng der vågner op kl 6 en tirsdag morgen og så følger vi måske hans morgen hvor han går hen og passer hans grøntsager og sælger nogen af dem indtil han tager hen i den lokale skole hvor de spiser nogen af hans grøntsager og undervises praktisk imens de bygger et komplekst hønsehus tegnet i 3D program og noget af det er måske printet med 3D printer. De lærer at lave håndværk, regne, sy, dyrke, kommunikere, skrive, filosofere, meditere, træner kroppen og sindet osv osv

Fx En fremtidsvision med
- et eller andet nyt økonomisk system der motiverer journalister til at arbejde for folket og straffer svingdørsjournalister.
- at flere flytter ud på landet og dyrker fødevarer til eget forbrug og til salg lokale markedspladser)
- et landskab med mindre marker med afgrøder og dyr
- at bureaukratiet pålægges dem der fourener og sprøjter, i stedet for økologer.
- fjerne skat og moms på lokale fødevarersalg til eget forbrug
- at staten og bankerne ikke kan printe penge og styre renten
- privacy coins, lokale valutaer og andre betalingsmidler
- tydeliggøørelse af hvem der er med i loger
- transparens så vi kan se hvad vores penge bliver brugt til
- retten til at bære våben og forsvare sig
- at ejendomsretten forstærkes sådan at man
- at man kan leve i samfundet uden overhovedet at bruge internettet
- at afgifter på vand fjernes og alle har ret til at etablere egen vandboring
- at folk der får medicin skal pisse i en spand og aflevere det som miljøaffald (det skal være besværligt at vælge big pharma)
- at der ryger en masse skat/afgifter på medicin som har bivirkninger
- at alle tager medansvar for at hjælpe dem der har brug for hjælp
- at man ser op til stærke, generøse og dygtige individer
- at man selv tager ansvar for sit helbred
- at der ikke findes ret mange supermarkeder, nej folk køber råvarer eller lokalt producerede delikatesser
- at man kan vælge at knokle en masse timer og spare op eller vælge at leve sparsommeligt.
- at det er mere almindeligt at man passer sine forældre, eksempelvis ved at de bor sammen eller bor tæt på hinanden
- at ældre altid skal have nogen nytte-roller. alle kan bidrage med noget.
- at staten tjener folket, ikke omvendt
- at folk føler ejerskab i forhold til vores fælleseje, fordi det er en lokal transparent økonomi, hvor overskud tilbagebetales til borgerne
-overskud tilbagebetales til borgerne